1.                  Het clubkampioenschap (ook 50+ wedstrijden) wordt betwist in 14 wedstrijden waarvan de 8 beste uitslagen in aanmerking komen voor de einduitslag. 

2.                  De duur van de reeksen : van 13u30 tot 15u30 en van 16u15 tot 18u15 

3.                  De duur  van de 50+ reeksen : van 13u30 tot 15u30 en van 16u15 tot 18u15

4.                  Het aantal punten wordt berekend op basis van 1 punt per gram.

5.                  De plaatspunten van de 8 beste clubwedstrijden worden samengeteld om tot de algemene uitslag te komen. Diegene die het kleinste totaal bekomt, wordt eerst... Indien er een gelijkstand wordt bekomen dan zal het totaal van de gewichten van deze 8 wedstrijden de doorslag geven (evtl. nog het  9e, 10e of 11e gewicht). Voor de eerste plaats geldt eerst het aantal gewonnen wedstrijden pas daarna de gewichten !!!

6.                  Punten toe te kennen aan vissers zonder vis: aantal vissers zonder vis gedeeld door twee. Dit getal afronden naar boven. Het bekomen getal opgeteld bij de laatste plaats van de visser met vis.

7.                  Bij gelijkheid van gewicht wordt dezelfde plaats toegekend.

8.                  Bovenop het wateroppervlak vissen is verboden (bv met brood)

9.                  De toekenning der plaatsen gebeurt door lottrekking (inschrijvingen worden afgesloten 60 min voor de aanvang van de wedstrijd). De trekking van de plaatsen gebeurt van zodra alle nummers gelegd zijn (ten laatste 45min voor de aanvang van de wedstrijd).

10.              De nummers, die een vaste plaats hebben, mogen niet verplaatst of onderling verwisseld worden. De visser neemt plaats op de getrokken nummer.

11.              Elke visser mag slechts met één handlijn vissen, zonder molen en voorzien van slechts één haak. Het is wel toegestaan meer dan één lijn klaar te hebben, maar er mag slechts één lijn te water zijn. Vissen met rek is toegestaan (enkel volle rek 1,8mm tot 2,4mm – geen holle rek - en enkel aan te brengen in de 2 eerste stukken). Lijnaanslag maximum 2,5m (van top tot haak). Handlijn zonder rek: totale lengte (stok + lijn) maximum 14m. Pulla kit toegelaten mits rek onder controle te houden. Naaste vissers mogen geen hinder ondervinden.

12.              Alle handelingen (vissen, scheppen, voederen, herstellen enz.) moeten door de visser zelf worden uitgevoerd.

13.              Iedere visser wordt verplicht recht voor zich uit te vissen op alle visplaatsen, hetzij ver of dichtbij.  

14.              Op de vijver telt alle levende vis, rechtstreeks gevangen aan eigen haak.

15.              Eerste sein: nog 5 min. voor de aanvang van de wedstrijd en lijnen uit het water. Tweede sein: aanvang wedstrijd, voederen en vissen. Derde sein: nog 5 min. vissen. Vierde sein: einde van de wedstrijd.

16.              Op het einde van het laatste sein mag de evtl. aangeslagen vis nog gevangen worden tot 5 min na het laatste fluitsignaal. Bij het daarop volgend signaal moet de vis uit het water zijn.

17.              Het leefnet dient minimum 2m lang te zijn en een brede opening te hebben en blijft in het water tot bij de weging. Het leefnet moet zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak bevestigd worden. 

18.              Bij het wegen van de vis zal er steeds iemand van het bestuur aanwezig zijn aangevuld met een aantal vrijwilligers. Bij de weging is iedere visser aanwezig bij zijn visplaats. De persoon die de leefnetten uit het water haalt kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade aan het leefnet.

19.              Voederen: alleen voederen met witte maden, viskorrels van de club, casters, maïs, ebly, kikkererwten en expanders. Aan de haak alleen aas in oorspronkelijke vorm (niet gemalen of bewerkt). Boilies, gekleurde maden en deegwaren zijn niet toegelaten. Pellets en ander aas zijn wel toegestaan tot max 8mm dikte. Viskorrels worden verkregen bij inschrijving. Tijdens de pauze van elke wedstrijd kunnen er nog aangekocht worden. Iedereen zorgt voor eigen doos om de korrels in te doen. Voor het welzijn en het gezond houden van de vis is het aangeraden om niet-gebruikte korrels op het einde van de wedstrijd in het water te gooien (zonder verplichting).

20.              Drijvende casters zijn niet toegelaten.

21.              Ondiep vissen of een poging tot ondiep vissen (lood tot tegen de dobber) is verboden. 

22.              De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na de weging opgemaakt.

23.              Klachten moeten neergelegd worden liefst voor het opmaken van de uitslag en zo mogelijk met getuigen.

24.              Bij het niet naleven van het reglement kan het bestuur de betrokkene verwijzen naar de laatste plaats voor die wedstrijd.

25.              Bij de eerste bliksemschicht (onweer) zal de wedstrijd stilgelegd worden. Deze beslissing moet genomen worden door alle aanwezige bestuursleden. Voor het terug hervatten van de wedstrijd zal de begintijd bepaald worden door dezelfde bestuursleden. Wanneer er bij het stopzetten van de wedstrijd minder dan 30 min. moet gevist worden, wordt de wedstrijd stopgezet.

26.              Het bestuur kan wie dan ook machtigen controles uit te voeren tijdens de wedstrijden.

27.              Er mag geen vis meegenomen worden.

28.              Op de dag van de wedstrijden kan men niet vrij vissen (indien de wedstrijd gepland staat in de namiddag of avond).

29.              Eigen afval wordt meegenomen of gedeponeerd in de voorziene vuilniszakken aan de kantine. (dus ook visdraad !!!!!) Wie betrapt wordt met visdraad in het gras te gooien zal 1 wedstrijd geschorst worden.

Er zullen geen vuilzakken meer geplaatst worden aan de vijver om sluikstorten van buurtbewoners en derden tegen te gaan.   

30.              Iedere visser is in het bezit van een geldige lidkaart Visclub KU Leuven.

31.              Het bestuur en de eigenaar van de vijver kunnen iedere visser controleren op het bezit van de lidkaart.

32.              Alle leefnetten en schepnetten moeten vooraf ontsmet worden in de voorziene kuipen. (ook extra netten die tijdens de wedstrijd gebruikt worden).

33.              Tijdens de rust of de wedstrijd worden er geen schepnetten of leefnetten schoongemaakt in het water van de vijver.

34.              Per leefnet wordt maximum 18 kg vis gewogen (het leefnet wordt zo laag mogelijk bij het wateroppervlak bevestigd).

35.              Waardeverdeling bekers: a) Algemeen Kampioen, b) Beker 1° veteraan, c) Beker 1° vrouw (enkel indien er meer dan één vrouw voorkomt in de algemene rangschikking met minstens 7 meegeviste wedstrijden), d) Beker Koningsvissen, e) Beker 50+. Voor de categorie a) en b) kan er slechts één beker gewonnen worden per winnaar.

36.              Een veteraan kan slechts meedingen voor de veteranenbeker indien hij/zij een volledig visseizoen heeft meegevist nadat hij/zij de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft (bv. iemand die in de maand juli 60 jaar wordt kan pas het jaar daarop aanstalte maken voor de veteranenbeker).

37.              Iedere vis in het leefnet moet gewogen worden (ook al is het maar één vis). Het is dus verboden de vis voor de weging terug te gooien.

38.              Bij het vangen van een snoek of graskarper wordt 3000 punten toegekend. De vis moet onmiddellijk worden teruggezet.

39.              Gebruik van handdoek voor het onthaken van de vis is verboden.