1. Er wordt gevist van 9u tot 12u
 2. Trekking van de nummers vanaf 8u (wanneer alle nummer gelegd zijn).
 3. De nummers mogen niet verplaatst worden.
 4. De vislijn mag max 4-4,5m zijn.
 5. Eerste signaal 5 min voor de aanvang van de wedstrijd, tweede signaal start wedstrijd en voederen.
 6. Iedere visser wordt verplicht recht voor zich uit te vissen op alle visplaatsen.
 7. Enkel volle rek is toegelaten (geen holle rek).
 8. Lijnaanslag max 2,5m (van top tot haak).
 9. In het leefnet is max 18kg vis toegelaten.
 10. Voederen: alleen voederen met witte maden, viskorrels van de club, casters (geen drijvende), maïs, ebly, kikkererwten en expanders. Aan de haak alleen aas in oorspronkelijke vorm (niet gemalen of bewerkt). Boilies, gekleurde maden en deegwaren zijn niet toegelaten. Pellets en ander aas zijn wel toegestaan tot max 8mm dikte.
 11. Viskorrels van de club worden verkregen bij inschrijving: 1 portie/persoon. Extra korrels kan je aankopen aan 1 euro/portie. Iedere visser zorgt voor een eigen doos om de korrels in te doen.
 12. Ondiep vissen of poging tot ondiep vissen (bv lood tot tegen dobber) is verboden.
 13. Derde signaal 5 min voor einde van de reeks, vierde signaal einde reeks of wedstrijd.
 14. Op het einde van het laatste signaal mag de aangeslagen vis nog gevangen worden tot 5 min na het stoppen van het laatste signaal. Bij het volgende signaal moet de vis wel uit het water zijn.
 15. Bij de weging vragen we dat iedere visser aanwezig is op zijn visplaats en zijn eigen leefnet uit het water haalt.
 16. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na de weging opgemaakt.
 17. Klachten moeten neergelegd worden liefst voor het opmaken van de uitslag en zo mogelijk met getuigen.
 18. Bij het niet naleven van het reglement kan het bestuur de betrokkene verwijzen naar de laatste plaats.